Producten

- Supervisie
- Coaching
- Intervisie
- Werkbegeleiding
- Teamontwikkeling
- Trainingen
- Videocoaching
- Workshops


Supervisie:
In supervisie staat de mens in relatie met zijn beroepsuitoefening centraal. Op je werk loop je vaak tegen ongemakkelijke situaties op. Stap je er gewoon over heen? Of kan je van die situatie leren? Aan de hand van eigen casuïstiek wordt de integratie van denken, voelen en handelen bevorderd. Wordt de relatie gelegd over jou als mens en de uitoefening van je taken. Reflecteren is een vast onderdeel tussen de bijeenkomsten. Groepssupervisie en individuele supervisie is beiden mogelijk in reeksen van 8-10 bijeenkomsten.

Coaching:
Vastlopen in bepaalde patronen- iedereen kent dat. Niet meer uit de voeten kunnen met hoe je doet, denkt en voelt. Geen inspiratie meer voelen. Tijdens coaching wordt onderzocht hoe deze patronen in het werk hinderlijk zijn. Gezocht wordt naar inzicht, nieuwe overtuigingen om weer met kracht zelf verder te kunnen. Afhankelijk van je coachingsvraag wordt er gezocht naar een passende aanpak.

Intervisie:
Intervisiegroepen bespreken werkproblemen, zodat de groepsleden van elkaar en met elkaar leren. Het werkprobleem van de één leidt voor de andere leden tot nadenken en navragen. Samen zoeken de groepsleden naar het eigenlijke werkprobleem dat onder de oppervlakte verborgen ligt. In deze uitwisseling tussen de groepsleden ontstaat een keur aan ontwikkelingsmogelijkheden. Hieruit kan het groepslid een keuze maken naar eigen inzicht en mogelijkheden maken. Intervisie is in de opstartfase begeleid, maar kan in een later stadium door de groepsleden zelf geleid worden.

Werkbegeleiding:
Werkbegeleiding is een bekende en veelvoorkomende vorm van begeleiding binnen hulp- en dienstverlenende instellingen en heeft tot doel het organisatiedoel en de daarvan afgeleide taken te realiseren. Het ondersteunt jou als medewerker, in de uitoefening van je taak of je nu beginner, gevorderde of oudgediende bent!

Teamontwikkeling:
Een team bestaat altijd uit leden met verschillende talenten. Allemaal leveren zij hun bijdrage en houden zo samen de huidige situatie in stand. Teamontwikkeling richt zich op het veranderen van die situatie naar de gewenst richting, naar het vergroten van de effectiviteit van het team, op cultuuraspecten die belemmeren, zodat de talenten zich verder ontwikkelen en de gezamenlijke inzet weer ten goede komt aan de organisatie. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende methodieken en denkwijzen: o.a. Transactionele Analyse, NLP, Kernkwadranten, Belbin, Lencioni.

Trainingen:
Afhankelijk van uw opleidingsvraag wordt er op maat een training ontwikkeld. Bijv. Klantgerichtheid, conflicthantering, onderhandelen, communicatie, persoonlijke ontwikkeling, effectief leidersschap, situationeel leidinggeven, etc. Competentiegericht opleiden is niet meer weg te denken. Bij trainen zal met name de transfer naar de praktijksituatie aandacht krijgen. Indien gewenst wordt er samengewerkt met trainingsacteurs. Trainingen kunnen in- company en op locatie aangeboden worden.

Videocoaching:
Videocoaching is de snelste en effectiefste manier van coaching, gericht op het volledig benutten van het potentieel van deelnemers. Centraal staat het zicht krijgen van de deelnemer op zijn/haar mogelijkheden tot communiceren. Hierbij wordt uitgegaan van wat de deelnemer al toepast in de praktijk maar zich niet bewust is. Dit wordt gefilmd, besproken en als oefenmateriaal ingezet in die praktijksituaties waarin de deelnemer effectiever wil communiceren.

De deelnemer filmt zichzelf en leert zichzelf te analyseren in de nabespreking met zijn coach. Na elke coachingssessie wordt gezamenlijk vastgesteld welke inzichten/ vaardigheden geoefend worden in de praktijk en opgenomen op video. Hetgeen geleerd is, is telkens zichtbaar in de volgende video-opname. Videocoaching waarborgt de transfer naar en de implementatie in de werksituatie. De deelnemer leert dit ook over te dragen aan anderen zodat onderlinge coaching en intervisie tot de mogelijkheid gaat behoren. Na ongeveer een half jaar is men klaar met deze coaching en zijn de gewenste resultaten behaald.

Ervaring leert dat voor een individueel traject ongeveer 6 sessies met de coach, en 4 keer zichzelf filmen in een gewenste praktijksituatie voldoende zijn. Het traject voor teams of een groep individuen bestaat uit 3 groepssessies en 4 individuele sessies.

Workshops:
Heeft u een teamdag en bent u op zoek naar een workshop? Afhankelijk van het onderwerp ontwikkel ik voor u een (interactieve) workshop. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende methodieken en denkwijzen: o.a. Transactionele Analyse, NLP, Kernkwadranten, en het kan gaan over Bijv. Klantgerichtheid, conflicthantering, onderhandelen, beïnvloedingsstijlen, communicatie, persoonlijke ontwikkeling, effectief leidersschap, situationeel leidinggeven, etc.